Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia – Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb – II. etapa výstavby – Bajkalská ulica a ulica Na Výslní v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Zverejnené: 24.06.2020 –
Značka: SÚ/CS 8006/2020/4/MER
Popis: do doby právoplatného ukončenia stavebného konania
Prílohy: