Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Obnova bytového domu Kvačalova 12, 14, Bratislava – k. ú. Nivy v Bratislave

Zverejnené: 24.06.2020 – 10.07.2020
Značka: SÚ/CS 6384/2020/2/ZSO-90
Popis: Deň doručenia: 09.07.2020
Prílohy: