Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – stavebné povolenie – „Prestavba haly na Garni Hotel" – Spevnené plochy – Páričkova ulica č.1 v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Zverejnené: 24.06.2020 – 10.07.2020
Značka: SÚ/CS 4492/2020/4/MUH-91
Popis: Deň doručenia: 09.07.2020
Prílohy: