Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania – Parkovacie stojiská na Komárňanskej ulici – k. ú. Nivy Bratislava – inžinierska stavba – nekryté parkovisko – novostavba

Zverejnené: 23.06.2020 – 9.07.2020
Značka: SÚ/CS 8936/2020/2/JLI
Popis: Deň doručenia: 08.07.2020
Prílohy: