Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania – Vybúranie okenného otvoru – Miletičova 65, byt č. 4 – bytový dom na ulici Miletičova v Bratislave – k. ú. Nivy

Zverejnené: 23.06.2020 – 9.07.2020
Značka: SÚ/CS 8838/2020/2/JLI
Popis: Deň doručenia: 08.07.2020
Prílohy: