Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Obnova bytového domu Komárnícká 22, 24, Bratislava – k. ú. Ružinov v Bratislave

Zverejnené: 22.06.2020 – 8.07.2020
Značka: SÚ/CS 5759/2020/3/ZSO-88
Popis: Deň doručenia: 07.07.2020
Prílohy: