Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania na časť stavby „Polyfunkčný dom na Bazovej ulici v Bratislave" – v k. ú. Nivy, medzi Bazovou a Kulíškovou ulicou v Bratislave

Zverejnené: 22.06.2020 – 8.07.2020
Značka: SÚ/CS 7908/2020/3/MAM
Popis: Deň doručenia: 07.07.2020
Prílohy: