Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Informácia o začatí stavebného konania na časť stavby „Polyfunkčný dom na Bazovej ulici v Bratislave" – v k. ú. Nivy, medzi Bazovou a Kulíškovou ulicou v Bratislave

Zverejnené: 22.06.2020 –
Značka: SÚ/CS 7908/2020/2/MAM
Popis: do doby právoplatného ukončenia stavebného konania
Prílohy: