Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Upovedomenie účastníkov konania o obsahu odvolania voči rozhodnutiu o zastavení územného konania stavby „BYTOVÝ DOM HRANIČNÁ" – Hraničná ulica v Bratislave – k. ú. Ružinov

Zverejnené: 22.06.2020 – 8.07.2020
Značka: SÚ/CS 66/2020/20/MGU
Popis: Deň doručenia: 07.07.2020
Prílohy: