Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie k začatiu stavebného konania verejnou vyhláškou – Rekonštrukcia bytu č.64, Drieňová 71/11 – bytový dom na Drieňovej ulici v Bratislave – k. ú. Ružinov

Zverejnené: 19.06.2020 – 7.07.2020
Značka: SÚ/CS 4757/2020/3/JLI
Popis: Deň doručenia: 06.07.2020
Prílohy: