Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Kolaudačné rozhodnutie – povoľuje užívanie – Obnova bytového domu Kamenárska č. 8 a 10 Bratislava – k. ú. Trnávka

Zverejnené: 19.06.2020 – 7.07.2020
Značka: SÚ/CS 3560/2020/9/LBR-97
Popis: Deň doručenia: 06.07.2020
Prílohy: