Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – územné rozhodnutie o umiestnení stavby – „Základňová stanica a rádiový bod LTE BA_TEC_A" – Pestovateľská 18623/1 v Bratislave – k. ú. Trnávka

Zverejnené: 19.06.2020 – 7.07.2020
Značka: SÚ/CS 4502/2020/5/MUH - 22
Popis: Deň doručenia: 06.07.2020
Prílohy: