Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb – Primárna infraštruktúra a I. etapa výstavby – Bajkalská ulica a ulica Na výslní v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Zverejnené: 3.06.2020 – 19.06.2020
Značka: SÚ/CS 7390/2020/12/MER-81
Popis: Deň doručenia: 18.06.2020