Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – bytový dom Súmračná 7 v Bratislave – k. ú. Ružinov – oznamuje – 18.06.2020 (štvrtok) o 13:30 hod.

Zverejnené: 22.05.2020 – 9.06.2020
Značka: SÚ/CS 4738/2020/2/JLI
Popis: Deň doručenia: 08.06.2020
Prílohy: