Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania – oprava termínu – Výmena 4 výťahov vrátane vybudovania nových nástupných staníc na prízemí v bytovom dome na Rovníkovej 2, 4, 6, 8, Bratislava

Zverejnené: 22.05.2020 – 9.06.2020
Značka: SÚ/CS 6108/2020/10/ZSO
Popis: Deň doručenia: 08.06.2020
Prílohy: