Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – prerušuje konanie o začatí konania o nariadení odstránenia (ďalej len „konanie") – „Záhradná chata" – lokalita Mokráň záhon v Bratislave, k. ú. Trnávka

Zverejnené: 21.05.2020 – 8.06.2020
Značka: SÚ/CS 4485/2020/3/ZSO
Popis: Deň doručenia: 05.06.2020
Prílohy: