Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – stavebné povolenie – bytový dom Trnavská cesta 58, 62, 64 – stavebné úpravy bytu č. 63 na 6. poschodí bytového domu Trnavská cesta 58, 62, 64 – k. ú. Ružinov Bratislava

Zverejnené: 21.05.2020 – 8.06.2020
Značka: SÚ/CS 4378/2020/3/MBR-76
Popis: Deň doručenia: 05.06.2020
Prílohy: