Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby a súčasne o užívaní stavby – „Vstupový kontrolný systém SKIDATA Parking. Logic" – Nevädzová 6, Bratislava – k. ú. Ružinov

Zverejnené: 20.05.2020 – 5.06.2020
Značka: SÚ/CS 3547/2020/4/LBR
Popis: Deň doručenia: 04.06.2020
Prílohy: