Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania – Rodinný dom s troma bytovými jednotkami a drobnou prevádzkou – Spevnené plochy – Krajná ulica v Bratislave – k. ú. Trnávka

Zverejnené: 20.05.2020 – 5.06.2020
Značka: SÚ/CS 3904/2020/4/KOP/MER
Popis: Deň doručenia: 04.06.2020
Prílohy: