Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania – „Bytový dom Čečinová 16, 16A - zateplenie a oprava" – Čečinová 16, 16A v Bratislave – k. ú. Ružinov Bratislava

Zverejnené: 19.05.2020 – 4.06.2020
Značka: SÚ/CS 8029/2020/2/JLI
Popis: Deň doručenia: 03.06.2020