Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Kolaudačné rozhodnutie – povoľuje užívanie – „Polyfunkčný dom Kvačalova ulica, Bratislava" – k. ú. Nivy v Bratislave

Zverejnené: 18.05.2020 – 3.06.2020
Značka: SÚ/CS 302/2020/6/KIL-80
Popis: Deň doručenia: 02.06.2020