Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – stavebné povolenie – „Obnova bytového domu - OSOBNÝ VÝŤAH" – Ondrejovova 5, s. č. stavby 885 – k. ú. Ružinov Bratislava

Zverejnené: 18.05.2020 – 3.06.2020
Značka: SÚ/CS 1324/2020/4/MBR-7
Popis: Deň doručenia: 02.06.2020