Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Obnova bytového domu Pavlovova 16-20, 821 08 Bratislava – k. ú. Nivy Bratislava

Zverejnené: 18.05.2020 – 3.06.2020
Značka: SÚ/CS 1144/2019/4/JLI-71
Popis: Deň doručenia: 02.06.2020