Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania – Modernizácia bytu „M+R" – byt č. 21 na 2. poschodí bytového domu Gregorova 4, Bratislava – k. ú. Ružinov

Zverejnené: 18.05.2020 – 3.06.2020
Značka: SÚ/CS 5870/2020/4/MUH
Popis: Deň doručenia: 02.06.2020