Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania – Kancelárske priestory – záhrádkárska oblasť pri ulici Slovnaftská – k. ú. Ružinov Bratislava

Zverejnené: 15.05.2020 – 2.06.2020
Značka: SÚ/CS 4432/2020/4/ZSO
Popis: Deň doručenia: 01.06.2020