Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o podaní návrhu - informácia – Administratívna budova dopravných a stavebných služieb a polyfunkčné objekty dopravných služieb – Slovnaftská a Bajkalská ulica v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Zverejnené: 15.05.2020 –
Značka: SÚ/CS 168/2020/4/MER
Popis: do doby právoplatného ukončenia územného konania
Prílohy: