Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – územné rozhodnutie o umiestnení stavby – INS_FTTH_BA_Klincová – Dulovo nám., Gemerská, Klincová, Kohútova, Košická, Miletičová, Mraziarenská, Priemyselná, Ružová dolina, Trenčianska, Záhradnícka, Zelinárska ul.

Zverejnené: 15.05.2020 – 2.06.2020
Značka: SÚ/CS 986/2020/6/MUH-17
Popis: Deň doručenia: 01.06.2020