Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením – Nadstavba bytového domu - 10 bytových jednotiek – Narcisová ulica 18 a 20 v Bratislave – k. ú. Ružinov Bratislava

Zverejnené: 25.03.2020 – 14.04.2020
Značka: SÚ/CS 3883/2020/3/AMR/MER-36
Popis: Deň doručenia: 09.04.2020
Prílohy: