Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o zmene stavby pred dokončením a začatí stavebného konania – Rekreačná chata – záhradkárska oblasť Mokráň záhon v Bratislave – k. ú. Trnávka

Zverejnené: 25.03.2020 – 14.04.2020
Značka: SÚ/CS 4423/2020/4/ZSO
Popis: Deň doručenia: 09.04.2020
Prílohy: