Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania – Obnova bytového domu - Vonkajšia rampa zadného vchodu Rezedova 3, Bratislava – k. ú. Ružinov Bratislava

Zverejnené: 25.03.2020 – 14.04.2020
Značka: SÚ/CS 335/2020/2/ZSO
Popis: Deň doručenia: 09.04.2020
Prílohy: