Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oprava zrejmej nesprávnosti – Obnova bytového domu budovateľská 1-7, Páričkova 3 v Bratislave – k. ú. Nivy

Zverejnené: 20.02.2020 – 9.03.2020
Značka: SU/CA 1179/2020/4/JLI zo dňa 07. 02. 2020
Popis: Deň doručenia: 06.03.2020