Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby – „BA_Ružinov, Pažítková, TS, NNK" – inžinierska stavba - miestny rozvod elektriny a transformačná stanica

Zverejnené: 19.02.2020 – 6.03.2020
Značka: 3582/2020/4/HBA zo dňa 10. 02. 2020
Popis: Deň doručenia: 05.03.2020