Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Kolaudačné rozhodnutie – povoľuje užívanie – Obnova bytového domu Trebišovská 15, 17,19, 21 – Výmena výťahov s vytvorením novej výťahovej stanice – k. ú. Ružinov Bratislava

Zverejnené: 19.02.2020 – 6.03.2020
Značka: SU/CS 3541/2020/3/LBR-32 zo dňa 13 02 2020
Popis: Deň doručenia: 05.03.2020