Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie informácie o nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu „Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivanská cesta"– Ivanská cesta v Bratislave – k. ú. Trnávka

Zverejnené: 14.02.2020 – 3.03.2020
Značka: SÚ/CS 29/2020/1/MAM
Popis: Deň doručenia: 02.03.2020