Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Informácia o začatí stavebného konania stavby „Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivanská cesta"– Ivanská cesta v Bratislave, k. ú. Trnávka

Zverejnené: 14.02.2020 –
Značka: CS 5269/2020/2/MAM
Popis: do doby právoplatného ukončenia stavebného konania
Prílohy: