Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Informácia o začatí stavebného konania stavby „Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivanská cesta"– Ivanská cesta v Bratislave, k. ú. Trnávka

Zverejnené: 14.02.2020 – 4.08.2020
Značka: CS 5269/2020/2/MAM
Popis: Deň právoplatnosti: 11.05.2020