Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – povoľuje zmenu doby trvania – reklamné zariadenie s osvetlením s rozmermi 18,5 x 14,0 - 1ks – fasáda bytového domu Krížna 64/Trnavská 2 – k. ú. Nivy v Bratislave

Zverejnené: 14.02.2020 – 3.03.2020
Značka: SÚ/CS 102/2020/4/KDI-7
Popis: Deň doručenia: 02.03.2020