Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – povoľuje užívať – „Administratívno-logistické centrum, Slovaftská ul. Bratislava"– Bajkalská ulica v Bratislave, oblasť Nové Pálenisko, k. ú. Nivy Bratislava

Zverejnené: 14.02.2020 –
Značka: SÚ/CS 3709/2020/4/MER-31
Popis: do doby nadobudnutia právoplatnosti
Prílohy: