Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – povoľuje užívať – Dunajské predmestie – Polyfunkčný súbor III. etapa – Bajkalská ulica č. 45H a 45G v Bratislave, oblasť Nové Pálenisko, k. ú. Nivy Bratislava

Zverejnené: 14.02.2020 –
Značka: SÚ/CS 3712/2020/5/MER-30
Popis: do doby nadobudnutia právoplatnosti
Prílohy: