Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o vstupe na pozemok – oznamuje vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Ružinov, mesto Bratislava-mestská časť Ružinov – (presný názov ulíc a o. č. domov viď. príloha) – vykonanie rekonštrukcie plyn. zariadenia

Zverejnené: 13.02.2020 – 17.03.2020
Značka: CZ 11060/2020
Popis: Deň doručenia:16.03.2020