Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – povoľuje stavbu – „Pasívna infraštruktúra na letisku Bratislava – 3. etapa" – k. ú. Trnávka, Vrakuňa, Most pri Bratislave, Farná

Zverejnené: 13.02.2020 – 2.03.2020
Značka: Č.:5138/2020/ŠSÚ-9/MV
Popis: Deň doručenia: 28.02.2020