Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti – „Námestie a podzemné garáže pre Pradiareň BCT" – Areál „Cvernovky" , Páričkova – Svätoplukova – Košická ul. v Bratislave – k. ú. Nivy

Zverejnené: 13.02.2020 – 2.03.2020
Značka: SÚ/CS 5442/2020/2/KIL
Popis: Deň doručenia: 28.02.2020
Prílohy: