Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Kolaudačné rozhodnutie – povoľuje užívanie – „Obnova a zateplenie bytového domu" – Dulovo námestie č. 7 a 8 v Bratislave – k. ú. Nivy, Bratislava

Zverejnené: 12.02.2020 – 28.02.2020
Značka: SÚ/CS 5421/2020/3/MGU-28
Popis: Deň doručenia: 27.02.2020