Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania – Bytový dom – súpisné číslo stavby 16806 – Byt č. 10 na 3. poschodí bytového domu – Strojnícka ulica 86 v Bratislave – k. ú. Ružinov

Zverejnené: 12.02.2020 – 28.02.2020
Značka: SÚ/CS 5457/2020/2/MBR
Popis: Deň doručenia: 27.02.2020