Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí spojeného konania o dodatočnom povolení stavby a kolaudačného konania – Bytový dom – s. č. stavby 876 – Byt č. 01 na prízemí bytového domu – Šalviová ulica 32 v Bratislave – k. ú. Ružinov v Bratislave

Zverejnené: 11.02.2020 – 27.02.2020
Značka: SÚ/CS 5076/2020/2/MBR
Popis: Deň doručenia: 26.02.2020