Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania – „Vybúranie okenného otvoru" – Miletičova 57 v Bratislave, k. ú. Nivy

Zverejnené: 11.02.2020 – 27.02.2020
Značka: SÚ/CS 5424/2020/2/MBR
Popis: Deň doručenia: 26.02.2020