Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Informácia o začatí kolaudačného konania - BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL MLynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava – II. ETAPA – SO 502a/SO 209 káblová prípojka NN pre objekt 209 - k. ú. Nivy, Bratislava – inžinierska stavba

Zverejnené: 21.01.2020 –
Značka: SÚ/CS 985/2020/2/KIL
Popis: do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania
Prílohy: