Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Informácia o začatí kolaudačného konania - BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava – II. ETAPA - SO 700 Komunikácie, parkoviská a chodníky - Hraničná ul., k. ú. Nivy, Bratislava

Zverejnené: 21.01.2020 –
Značka: SÚ/CS 984/2019/2/KIL
Popis: do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania
Prílohy: