Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie k začatiu stavebného konania verejnou vyhláškou - Stavebné úpravy bytu č.14 na 2.NP bytového domu Podlučinského 11, Bratislava - k. ú. Ružinov v Bratislve

Zverejnené: 17.01.2020 – 4.02.2020
Značka: SÚ/CS 1051/2020/1/JAH
Popis: Deň doručenia: 03.02.2020