Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania - „BA_Ružinov, Vlčie hrdlo, (stavba R7), VNK, TS" - lokalita Vlčie hrdlo, v k. ú. Ružinov v Bratislave

Zverejnené: 16.01.2020 – 3.02.2020
Značka: SÚ/CS 390/2020/1/MUH
Popis: Deň doručenia: 31.01.2020