Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb - Primárna infraštruktúra a I. etapa výstavby - k. ú. Nivy Bratislava - (presné miesto stavby viď. príloha)

Zverejnené: 13.01.2020 –
Značka: SÚ/CS 169/2020/3/MER
Popis: do doby právoplatného ukončenia stavebného konania
Prílohy: